Växling mellan grenarna

Att tänka på vid växling mellan grenarna i triathlon

Triathlon, vissa skriver fel och kallar det triatlon, innehåller de två växlingarna T1 och T2. T1 är alltså transition one som består av övergången mellan simning och cykel och T2 transition two som är övergången från cykel till löpning.

Det är inte tillåtet att cykla i växlingsområdet utan för detta parti så måste man som triatlet springa med cyklen vid sidan om sig och under hela denna tid så är det ett krav att cykelhjälm är på trots att du inte sitter på din triathloncykel utan bara springer med den.

För korta lopp, där själva växlingarna kan ta upp en stor och för resultatet avgörande del av tiden, så är det prio på att åstadkomma snabba växlingar. Detta gör att man som triatlet måste prioritera sin utrustning och se vad enskilda delar av utrustningen tillför och vilken tid de tar att ta på eller av sig vid själva växlingen. Exempel på detta är t.ex. att elitdeltagare inte har strumpor då de inte tillåts att ha dem på sig under simningen och tar för lång tid att ta på sig till cyklingen.

Till de andra exempel på hur man kan göra snabba växling är att man redan innan fäster cykelskorna på pedalerna och att man under den första tiden på cykeln ser till att komma i skorna, allt för att spara in värdefull tid på dessa korta distanser. För längre triathlonlopp så är dessa detaljer inte lika viktiga rent tidsmässigt och det är även då mer värdefullt att t.ex. se till att ha strumpor på sig för att undvika skav som annars kan påverka prestationen.