Löpning, simning och cykling

Simning del i triathlon

Simningen i triathlon sker nästan uteslutande i öppet vatten. Med detta avses hav, sjö eller andra naturliga vattensamlingar utomhus. Detta är framförallt ur praktisk synvinkel då en inomhus bassäng, där tävling kan förekomma, kommer med problemet att det inte finns tillräckligt med plats för att rymma särskilt många triathlontävlare. För själva simningen i triathlon så tillåts alla simsätt, alltså frisim, och inom elitsegmentet så är det crawl som gäller, det snabbaste sättet att simma. En annan fördel med crawl utöver att det går snabbt är att man här inte använder benen särskilt mycket och därmed sparar benkraft till senare moment, vilket behövs. Jämför man med bröstsim så är det helt andra påfrestningar på benen samt att det är betydligt långsammare.  Men bland nybörjare på triathlon så kan detta vara en bra mellanväg under partier då det inte alltid är enkelt att crawla fulla distansen.
 

Cykling del i triathlon

Cyklingen i triathlon sker framförallt på asfaltsvägar med snabba racercyklar. För att minimera antalet olyckor och säkerställa att det är den rena cykelstyrkan som ska avgöra så tillåts inte så kallad drafting, alltså där man lägger sig så tätt bakom en annan cyklist att man ligger i slipstreamen. Vanligtvis så krävs en lucka på 10 m till framförvarande cyklist och vid omkörning krävs en meter utrymme  i sidled. På så sätt undviker man stora vurpor inkl. klungor av cyklister som kan förstöra hela triathlonen och inte bara detta enskilda moment. Drafting är alltid förbjuden under långdistanstriathlon och om det ska tillåtas så krävs att vägarna är avstängda för alla annan trafik. På lopp upp till olympisk distans så tillåts drafting då det här påminner mer om vanliga cykellopp där just det taktiska spelar in. För triathlonlopp där cyklingen är över 90 km så finns vätskekontroller där sportdryck delas ut, men för kortare distanser från man ta med egen vätskepåfyllning. För cykellopp där drafting är tillåten så krävs en linjecykel, i annat fall så tillåts tempocykel.
 

Löpning del i triathlon

Löpningen i triathlon sker på asfalt eller grus     och då löpningen sker efter cyklingen så är det oftast väldigt möra och statiska ben som måste sättas igång för att snabbt hitta till det rätta löpsteget. Just dessa övergångar mellan de olika bricksessions är avgörande för att bli en bra triatlet, då utövande mellan de inbördes grenarna skiljer sig så extremt vad gäller vilka muskler som används och hur.